HƯỚNG DẪN TRẺ KỸ NĂNG ĐEO KHẨU TRANG

Trong thời gian dịch bệnh Covid - 19 diễn ra hết sức phức tạp, kỹ năng đeo khẩu trang đúng cách là một biện pháp thiết thực rất cần thiết.